Reise- og avbestillingsforsikring med kredittkort

Både reiseforsikring og avbestillingsforsikring vet man aldri når man får bruk for. Mange velger reiseforsikring gjennom KLP, og det er også noe man får hos en del kredittkortselskaper. Faktisk er slike forsikringer en stor grunn til at mange skaffer seg kredittkort, særlig når de skal ut og reise. Definisjonen av hva som er reise, kan variere mellom ulike selskaper.

Noen kredittkortselskaper kan finne på gi forsikring for opptil 90 dagers reise. Forsikringens gyldighet begrenses gjerne til et visst antall dager hvis man har billett med åpen retur, eller om man ikke har returbillett i det hele tatt. Har man helårs reise- og avbestillingsforsikring kan det for eksempel gi forsikring på 45 dager, eller 60 dager med superforsikring. Se også nettsiden her:

https://www.kredittkortinfo.no/reiseforsikring-kredittkort/

Hva som vanligvis gjelder

De fleste kredittkort har i dag reiseforsikring inkludert, men hva som dekkes varierer. Derfor må man selv orientere seg om hva som gjelder før man drar på reise. Vanligvis koster ikke forsikringen noe; mange utstedere tilbyr reise- og avbestillingsforsikring gratis. Det finnes ordninger som dekker hele familien, det vil si samboer/ektefelle og barn under 21 år.

Da må kortholder delta på reisen for at forsikringen skal gjelde. Under reiseforsikring dekkes vanligvis tap av gods, forsinket bagasje, sykdom, forsinkelser, ulykker på reise, dødsfall på reise, ansvar (skader man påfører andre) og avbestilling. Man må i visse tilfeller regne med å måtte betale egenandel. Det er fint å kunne få pengene tilbake hvis man ikke kan reise likevel.

Reise med bil

Ofte er det et krav om at minst 50 % av transportutgiftene betales med kredittkortet for at forsikringen skal være gyldig. Det er lettere å dokumentere dette hvis man reiser med fly, enn hvis man for eksempel kjører. Da må minst halvparten av utgifter knyttet til ferger, overnattinger, drivstoff og lignende være betalt med kredittkort.

Avbestillingsforsikring gjelder også for reiser med bil. Denne er kun aktiv etter at 50 % av utgiftene har blitt dekket av kredittkortet. Det er uansett ingen tvil om at det å ha forsikring kan hjelpe en ut av vanskelige situasjoner knyttet til reise. Mange velger reiseforsikring fra for eksempel Europeiske, i tillegg til å forsikre seg med kredittkortet.

Finn markedets beste tilbud

Siden ulike kredittkortselskaper tilbyr ulik forsikring, er dette enda en grunn til å sammenligne tilbud. Alle ønsker seg gode kredittkort med gunstige vilkår. Derfor gjelder det å saumfare markedet, og finne de tilbud som virker best. Dernest gjelder det å komme så godt ut av en kredittsjekk som mulig. Selskapene er nøye med hvem som får kredittkort.

Møter man ikke kortutsteders krav, kan man som regel se langt etter å få innvilget kredittkort. Da må man finne en annen måte å finansiere reiser på, og ikke minst skaffe seg forsikring fra en annen aktør. Ved å sende søknader til ulike tilbydere får man vite nøyaktig hva man – etter kredittsjekk – vil bli tilbudt.

Kredittkortselskapenes krav

Ingen kortutstedere er like, og ingen stiller derfor nøyaktig de samme kravene til søkere. Noen krav er imidlertid svært generelle. Disse gir en pekepinn på hvor betalingsdyktig den enkelte søker er. Mange selskaper har 20 år som minimumsalder, selv om det finnes noen som har 18. Etter norsk lov skal ikke mindreårige havne i gjeld.

Det er også et vanlig krav om at man ikke må betalingsanmerkninger. Løpende inkassosaker er også lite populært. Slikt vitner om dårlig betalingsevne og -vilje. For å gi seg selv best sjanse til å få kredittkort, må man kvitte seg med disse. I tillegg stilles det krav om inntekt. Minste årlige brutto lønn varierer, men jo høyere jo bedre.

Oppsummering – reise- og avbestillingsforsikring

  • Ved tap kan det i noen tilfeller være lurt å ha spart på kvitteringer
  • Man må alltid ta høyde for at renten kan bli høy ved bruk av kredittkort

Er man på reise kan det være fint med reiseforsikring. Mange utstedere av kredittkort tilbyr det, og derfor gjelder det å saumfare markedet for å se hva man kan få. Man må som regel ha brukt kredittkort på minst 50 % av reiseutgifter for at forsikringen skal gjelde. For å få kredittkort, må man vise seg som betalingsdyktig.